One Year P.G. Diploma in Performing Folk Arts (One Year)

SYLLABUS

  • Paper – I Kriyatmat Maukhik (Viva)

  • Paper – II Manch Pradarshan ( Stage Performance)

  • Paper – III Lokakala va Lokanatyacha Abhyas

  • Paper – IV Lokakala Prakaratil Ghatak Aani Samuhik Va Vaiyaktik Lokakala Praka