P.G. DIP. FOLK ART

P.G. DIP. FOLK ART
ONE YEAR P.G. DIPLOMA IN PERFORMING FOLK ARTS (ONE YEAR)
SYLLABUS
  • PAPER – I KRIYATMAT MAUKHIK (VIVA)
  • PAPER – II MANCH PRADARSHAN ( STAGE PERFORMANCE)
  • PAPER – III LOKAKALA VA LOKANATYACHA ABHYAS
  • PAPER – IV LOKAKALA PRAKARATIL GHATAK AANI SAMUHIK VA VAIYAKTIK LOKAKALA PRAKA